Đối thoại giữa marin và Nhi s2 Zen

2 Tin nhắn khách thăm

  1. ùm, hi. Mình tên Nhi
  2. hì, pạn tên j zậy? làm wen nha...!!
Đang xem Tin nhắn khách từ 1 đến 2 của 2