Đối thoại giữa duongydinh và thestai

4 Tin nhắn khách thăm

  1. hehe..sao bix zj thay?!!
  2. ah thi ra la mai trang
  3. biet chet lien
  4. hello thay..do thay doan dc ai doa..
Đang xem Tin nhắn khách từ 1 đến 4 của 4